Diensten

U vraagt, ..... wij vragen
Elke klant is uniek en de ene bedrijfssituatie of -omgeving is de andere niet. Ook bij ons is de klantbehoefte 'leading'. Voor ValuAid klinkt het motto "u vraagt, wij draaien" echter wat te makkelijk.

Wij dagen klanten door middel van analyse graag uit om de vraag nog scherper formuleren. Om uw zorgen duurzaam te kunnen verlichten onderzoeken wij ook de context waarin de problematiek zich afspeelt. Liefst samen met proceseigenaren uit de praktijk.

analyse
Wij kiezen bewust voor een multidisciplinair maatwerk. Onze werkwijze kenschetst zich door het verhogen van de oplossingsgerichtheid en door professionele gedegenheid. Bovendien vertrekken we graag bij wat al wel goed gaat. Samen de opdrachtgever bewandelen we een weloverwogen traject naar verbetering.

U kunt dus voor veel vragen bij ons terecht. Kijkt voor voorbeelden in het linkermenu onder 'diensten' of hier onder.
- opleiden en trainen
- waardenmanagement
- coachen
- cultuurverandering
- integrale kwaliteitszorg
- co-management

Past uw probleem niet in een hokje? Mooi!
Neem dan snel contact op; wij houden van puzzels!