Co-Management

Coachend op weg naar managementresultaat
Soms doet zich een situatie voor dat het zittende management (nog) onvoldoende probleemoplossend vermogen heeft om een relevante en urgente kwestie te kunnen hanteren. Adequate kennis, vaardigheden of ervaring ontbreken waardoor het resultaat naar verwachting onder de maat zal zijn. Een interimmanager inzetten heeft als nadeel dat het zittende management niet leert hoe het straks zelf te doen.

De co-manager of schaduwmanager van ValuAid gaat een inspanningsverplichting aan om ter plaatse de leidinggevende of het managementteam te ondersteunen en de voorliggende managementkwestie op te lossen. Deze werkwijze combineert de voordelen van oplossingsgerichtheid met het leren managen ter plaatse. Het management blijft resultaatverantwoordelijk.
De schaduwmanager werkt aan verbetering van managementkwaliteit door resultaatgericht te coachen. Soms door te ‘trekken’, regelmatig door ‘los te laten’. Een goede co-manager laat de manager zelf groeien en scoren, maar grijpt in waar nodig.

Doelen en resultaten
Na afloop van een schaduwmanagement traject is de kwestie bevredigend opgelost en het beoogde resultaat behaald. En het managementteam of de manager kan is competenter en slagvaardiger in het zelfstandig oplossen van nieuwe taken.

 

Herkenbare aanpak
Uw vraag bepaalt de vorm. De structuur is vaak als volgt:

  • doelbepaling: analyse en contract
  • begeleidingsfase: meestal 3 en 12 maanden. De schaduwmanager is een aantal dagdelen per week actief. Hij observeert, neemt deel aan besprekingen en evalueert de voortgang van het werk
  • evaluatiefase: een gesprek opdrachtgever, manager en schaduw-manager
>>> terug naar 'Diensten'