Coachen

Coaching: wie intensiteit zoekt, zal leren!
Coaching is een begeleidingsvorm voor individuen of teams. De begeleider - de coach - is een deskundige gids die niet komt met pasklare inhoudelijke oplossingen maar vooral het eigen leervermogen van de gecoachte prikkelt. Daardoor neemt zelfinzicht en probleemoplossend vermogen - voorwaarden voor succes - toe.

Doelen en resultaten
Altijd doelgericht maar startvragen variëren. Elk mens heeft een unieke context van leven en werken. Resultaten gaan vaak over effectiever, gelukkiger en succesvoller zijn.

  • ik kan de omgeving succesvoller hanteren
  • mijn competenties zijn versterkt
  • loopbaankeuzes durven maken
  • ik durf nu mijn ambite te volgen
  • een groter zelfbewustzijn; meer zelfver- trouwen
  • ik weet waar ik voor sta en deel van uit maak
  • ik kan realistischer naar mezelf kijken
  • wij gaan beter om met onderlinge verschillen
  • het lukt ons productiever samen te werken

 

 

 

 

ValuAid Teamcoaching: one for all

 

Herkenbare aanpak
ValuAid hanteert een breed pallet aan methoden. Uw vraag bepaalt de werkvorm.
De structuur is vaak als volgt:
- doelbepaling in overleg gecoachte, manager en coach
- een online waardenvragenlijst
- 5 of 10 gesprekken van 90 minuten
- evaluatiegesprek gecoachte, manager en coach

>>> terug naar 'Diensten'