Cultuurverandering
Een brug verbindt beide oevers van een rivier met de ander. Hoe zij er uit ziet hangt af van wat haar taak is. Mooi of robust; het kunstwerk moet in ieder geval sterk genoeg zijn om het verkeer te torsen. Dus worden de fundamenten van de pijlers stevig verankerd in de ondergrond van de oevers.
Cultuurverschillen zijn overbrugbaar
 
Cultuurversterking is ook een dergelijk kunstwerk. Een cultuurtraject overbrugt de verschillen tussen de huidige en de gewenste cultuur. De fundamenten bestaan uit inadequate oude waarden die moeten worden versterkt met passende waarden die nieuw gedrag mogelijk maken. Werkten we eerst met vaste aanbodgestuurde structuren, nieuwe omgevingseisen dwingen ons tot een flexibele klantgerichte houding.
 

ValuAid, de naam zegt het al, helpt u als cultuurarchitect met het ontwerpen van de gewenste cultuurwaarden en gedrag. De waardenverschillen in de huidige cultuur worden nauwkeurig gemeten via een online waardenvragenlijst, het cultogram. Met behulp van oude en nieuwe sterkteberekeningen helpen wij u het overbruggen van het cultuurverschil. Eindpunt is de bewerkstelligde gewenste cultuur, passend op de nieuwe taak.

Cultuurwaarden meten met het Cultogram
Subculturen in proceontwikkeling

 

Elk ontwikkelingsstadium van de organisatie stelt andere eisen aan de werkstijl (cultuur). Valuaid volgt nadrukkelijk een integrale aanpak die gedrag van medewerkers koppelt aan het ontwikkelingstadium van uw processen.
>>> terug naar 'Diensten'