Faciliteren

We faciliteren
Faciliteren is de kern van ons werk. Door onze manier van dienst-verlening maken wij het de klant makkelijker om te leren, te vernieuwen en te veranderen.
Faciliteren is natuurlijk meer. Het is met name een flexibele service-grondhouding. Meer dan procesbegeleiding en werk uit handen nemen: gevraagd en ongevraagd met de klant meedenken, lachen, werk-sverlichtende voorstellen doen om slimmer te werken, kunnen anticiperen op ongewenste afwijkingen van ontwikkelplannen.

ValuAid voegt op natuurlijke wijze waarde toevoeg door:
- te adviseren
- sessies en workshops te ontwikkelen, te organiseren en te begeleiden
- individuelen en teams te coachen
- cultuuranalyse te toe
- visieontwikkeling te stimuleren
- leeractiviteiten te organiseren op basis van leer - en ontwikkelvragen
- op te leiden en te trainen
- conflicten hanteerbaar te maken
- mensen te helpen het zelf te doen
en door het leuk te vinden meer te doen dan de klant verwacht.

ValuAid maakt het u gemakkelijker