Integrale kwaliteitszorg
ValuAid gebruikt integrale kwaliteits-zorg bij ontwikkeling van toekomst-visies en als bewustmaker van de noodzaak tot verandering. Het Nederlandse INK management-model is uitstekend in te zetten als besturingsmodel, maar leent zicht ook goed als verbetermonitor voor borging van integrale kwaliteits-ontwikkeling. Op die manier vesterkt het op natuurlijke wijze de planning- en controlcyclus.
Plan, Do, Check and Act
Excellentie in bedrijfsvoering komt tot stand komt door een verstandige combinatie van ondernemerschap, mensgerichtheid en het doelmatig gebruik van voorwaarden en middelen. Wat werkt is integraal managen en ontwikkelinggericht sturen op organisaties, professionals en hun resultaten.
Integrale ontwikkeling van processen, gedrag leidt tot resultaat!
Mensgerichte ontwikkeling:
inspirerend leiderschap leidt tot effectief management van medewerkers en passende professionaliteit en daarmee tot hoge waardering door medewerkers.

Ontwikkelen van resultaatgericht ondernemerschap:
richtend leiderschap, dat adequate strategie en beleid kiest, levert via efficiƫnte processen een hoge waardering van klanten en leveranciers op.

>>> meer over 'Integrale kwaliteitszorg
>>> terug naar 'Diensten'

Ontwikkeling van voor-waarden en gerichte inzet van middelen:
structurerend leiderschap benut schaarse middelen via efficiƫnte procedures, wat leidt tot waardering door de maatschappij en tevreden bestuur en financiers.