Value Management

Organisaties en mensen zitten vol tegenstrijdigheden. Zij zoeken zekerheid èn avontuur, gaan de ene keer voor eigenbelang en kiezen op het andere moment bewust voor het gezamenlijke doel. Nu overheerst wilskracht en rationeel denken, straks volgen we gewoon weer ons gevoel.

Mensen kun je leren begrijpen door te kijken naar waardenpatronen die ze bezitten. Waarden - diepgewortelde overtuigingen- werken namelijk als drijfveren van waaruit mensen denken, voelen en handelen. Ken je de drijfveer, dan kun je gedrag en houding ten opzichte van elke willekeurige taak voorspellen!

Waarden maken het verschil

ValuAid biedt methoden en instrumenten om drijfveren van mensen, teams en organisatie te meten. U krijgt antwoorden op vragen als:
- welke gedragseisen stelt de nieuwe taak? (Wat)
- welke soort werkwijze is dan passend? (Hoe)
- sluiten de drijfveren bij de nieuwe eisen aan? (Wie)
Waardenvolle producten vindt u bij het VIP-Portaal

U zult zien dat keuzes, die bestaande verschillen onderkennen en respecteren, leiden tot een duurzamer resultaat.

Werknemers willen graag een waardevolle en gerespecteerde bij-drage aan de taak leveren. Door structuren, systemen en instrumenten te ontwikkelen die gepaste ruimte bieden aan dialoog, ervaren mensen werk – ook nieuwe taken! - eerder als een zingevende bezigheid. Een beter en directer middel om mensen met de organisatie te verbinden is er niet! Werk als zingeving; veranderen als herconstrueren van nieuwe werkelijkheidsbeelden!

Ervaren managers weten dat succes tot stand komt door een verstandige combinatie van ondernemerschap, mensgerichtheid en het doelmatig gebruik van voorwaarden en middelen. Wat werkt is integraal managen en ontwikkelinggericht sturen op organisaties, professionals en hun resultaten. ValuAid noemt dat Human Result Deployment®.

>>> terug naar 'Diensten'