Besturen en Bovenschools management

Besturen en bovenschools management
Het onderwijsveld is volop in beweging. Verzakelijking en schaal-vergroting, een terugtredende overheid (inspectie) en verzelfstandiging (lumpsum). Ook relatie-patronen binnen en tussen onderwijsorganisaties veranderen in rap tempo. Dat roept vragen over verantwoording en transparantie.


Helicopterview

Wat betekent meer bestuurlijke vrijheid voor uw besturingsvorm. Is uw taak beleidsvormend, toezichthoudend of juist uitvoerend? Welke besturingsfilosofie en managementstructuur past het best in uw situatie? Hoe regelen wij als bestuur verantwoording en transparantie? Wat houdt sturen op integrale kwaliteit in? Hoe betrek je de belangen van relevante stakeholders bij je managementafwegingen?
  • een heldere omgevingsscan; stakeholders en krachtenveld-analyse, SWOT
  • een inspirerend toekomstbeeld;strategie en beleidskader
  • een transparante bestuursvorm (educational governance)
  • een vertrouwwekkend samenwerkingsverband en een beheerst samenwerkingsproces
  • een (bovenschoolse) management- en ondersteuningsstructuur met meerwaarde en draagvlak
  • een zorgvuldige besluitvorming; geslaagde werksessies bestuur en directie
  • optimaal functionerende bestuurders en schoolmanagers; coaching van bestuur en schoolleiders
  • draagvlak en inspiratie bij verandering; veranderigsbegeleiding en procesregie

>>> terug naar 'Onderwijs
>>> terug naar 'Producten'