Schoolmanagement

Schoolmanagement
Organiseren op schoolniveau stelt hoge eisen aan leiderschap en samenwerking. Schooltaken worden complexer: managen van professionele kwaliteit, betrouwbare onderwijsprocessen, opvoeden en regelen van buitenschoolse zorg en opvang.
Iedereen heeft ook wel een mening over onderwijs! Het bestuur, bovenschools management en de onderwijsinspectie. Mondige ouders en leerlingen die allemaal een specifieke aandacht ‘verdienen’. Ga daar maar eens aan staan als schoolleider!

ValuAid biedt managementondersteuning met als resultaat

  • inzicht in omgevingsinvloeden en aandachthouders
  • geïnspireerd leiderschap bij directeuren en schoolmanagementteams
  • een volwassen HR beleid
  • borging van kwaliteit in mens en aanpak
  • lerend organiseren
  • een professionele werkcultuur
  • een open en productief samenwerkend team
  • professioneel onderwijspersoneel
  • een geslaagde (studie)bijeenkomstOnderwijs

>>> terug naar 'Onderwijs
>>> terug naar 'Producten'
>>> terug naar 'Markten'