Maatwerk

Maatwerk voor u
De unieke combinatie van vraag, opdrachtgever en omgevings-krachten bepaalt het profiel van raadgeving dat de beste slaagkans biedt. En dus welke adviseur u gaat ontmoeten. ValuAid levert maatwerk waarbij de klant als een 'VIP' benaderd wordt.

 
Onze specialismen
ValuAid bestaat uit een kleine kern van vaste medewerkers binnen een breed netwerk aan organisatie-ontwikkelaars, consultants en trainers. De voordelen van een lage overhead in combinatie met een groot potentieel aan organisatiekennis. Een netwerk dus, dat maatwerk levert. Spin in het web is Paul Peeters.
- integrale kwaliteitszorg
- competentieontwikkeling
- veranderen
- organisatieontwikkeling

- coachen, adviseren
- trainen en opleiden
- interim professional en faciliteren
- waardengedreven organiseren

Uitgangspunt is Human Result Deployment®: managen en organiseren vanuit samenhang tussen resultaatverbetering, ontwikkelen en zingeving. Werknemers willen graag een waardevolle en gerespecteerde bijdrage aan de taak leveren. Wij ontwikkelen structuren, systemen en instrumenten die ruimte bieden aan prestatie met dialoog. Daarbinnen ervaren mensen (nieuw) werk als zingevend, wat stimuleert tot presteren. Resultaatgericht werk als bron van zingeving. Een beter middel om mensen met de organisatie te verbinden is er niet!