Zakelijk
Transparant en overzichtelijk
Voor de start van de dienstverlening biedt ValuAid u een overzichtelijke offerte. Helderheid over de aard, doelstelling, fasering, investering en randvoorwaarden van de dienstverlening, zodat alle aan-dacht naar de dienstverlening gaat.
Volstrekt heldere offertes!

ValuAid werkt volgens de gedragscode van de Raad voor Organisatie Adviseurs (Roa).