Human Result Deployment

De mens maakt het verschil
Van alle productiemiddelen is 'arbeid' de meest bijzondere. Andere productiemiddelen zullen op den duur minder onderscheidend blijken. Iedereen kan immers 'kapitaal' lenen om 'technologie' en 'ICT' aan te kopen. Ook natuurlijke grondstoffen zullen uiteindelijk voor elke concurrent even schaars worden. Alleen 'kennis' levert een onderscheidend concurrentievoordeel. En het meervoud van kennis is kennissen.
De mens maakt dus het verschil, dan en nu . Alleen mensen kunnen slimme en passende oplossingen bedenken voor de steeds ingewikkelder wordende nieuwe problemen waar organisaties voor staan.

Ontplooiing overbrugt
Maximale benutting van capaciteiten en talenten is dus gewenst. Professionele ontplooiing werkt namelijk dubbelop. Het motiveert de medewerker, die zich daardoor enthousiast en geestdriftig zal inzetten voor de zaak.
De basis leiderschapsvraag is: 'Hoe kan onze organisatie de medewerker zo motiveren dat zij of hij alles uit de kast haalt ten behoeve van het bedrijf?'. Een externe kursus? Een luxere werkomstandigheid? Of misschien het werk zelf?

Waardenontplooiing maakt productief
Extrinsieke factoren zoals een loonsverhoging of externe kursis zorgen er slechts voor dat demotivatie niet optreedt. Uit de organisatiekunde is al lang bekend dat verbetering van de productiviteit ontstaat door intrinsieke motivatoren. De betere motivator voor de medewerker is het werk zelf: zelfontplooiing en verantwoordlijkheid in een leuke en passende job. De kunst van het managen is aan te sluiten bij deze natuurlijke behoeften van de medewerker. Ontplooing is dus meer dan professionaliseren, opleiden en coachen. Door ontplooing ontsluit de manager de interne drijfveren van de medewerker; de dominante logica die het denken en handelen stuwt.

Verschillen maken het resultaat
Jammer genoeg verschillen behoeftenpatronen per persoon nogal. Behoeften komen voort uit waarden en elk mens heeft daarvan een authentieke samenstelling. Van Robert Quinn weten we dat juist de dynamiek tussen 'concurrerende waarden' succesvolle overleving in de omgeving mogelijk maakt. Ook Clare Graves leert ons dat een mens in de loop van zijn ontwikkeling een aantal waarden ontwikkelt die hem in staat stelt passend te reageren op veranderende eisen in zijn omgeving. Kennen we het waardenpatroon, dan weten we wat iemands drijfveren zijn; waar hij energie van krijgt en wat hem remt. Sluiten we daarop aan, dan kunnen we natuurlijke beweegredenen van de medewerker aanwenden in de werkorganisatie.
Diversiteit (verschillen) en pluriformiteit (verscheidenheid) blijken - mits goed ingezet - juist een krachtige bron van motivatie. Doelgericht gebruik van natuurlijke motivatoren leidt op een organische en zingevende manier tot een duurzamer resultaat. Niet altijd makkelijk. Wel duizend maal productiever dan negeren.

Human Result Deployment zet mens- en resultaatontwikkeling bewust in als managementtool! Het succes is er naar: een grote betrokkenenheid en intrinsieke motivatie met ruimte voor vaktrots. Het werk als bron van zingeving. Krachtiger kan het niet.