Integrale kwaliteitszorg
Echte kwaliteit onstaat doordat de organisatie in staat is op beheerste wijze producten en diensten te vervaardigen die in de praktjk (fitness for use) ook echt werken. Door te leveren wat de klant (on)uitgesproken verwacht en door te streven naar stakeholdertevredenheid (blije financiers, medewerkers, maatschappij) blijft de kwaliteitsperceptie hoog.

Integrale Kwaliteitszorg op z'n ValuAids

Excellente resultaten zijn maakbaar via cyclische verbetering en door integraal en ontwikkelinggericht te sturen. Onze methode van integrale kwaliteitszorg is gebaseerd op drie hoofdthema’s:

Waardendynamiek
Inspirerend leiderschap leidt tot effectieve waarden en gedrag van medewerkers en tot passende professionaliteit. Het resultaat is hoge medewerkerswaardering en dito inzet door medewerkers.

Veranderen & leren
Richtend leiderschap leidt via adequate strategie en beleid tot een volwassen, omgevingsgerichte en flexibele organisatie. Het resultaat mag er zijn: waardering door de maatschappij en tevreden bestuur en financiers.

Procesvolwassenheid
Structurerend leiderschap levert effectieve processen, efficiënt gebruik van middelen en procedures. Het resultaat is een beheerste bedrijfsvoering en een hoge waardering van klanten en leveranciers.