Leren

Wat is de kunst van het managen
Alert zijn op signalen en leerervaringen van binnen èn buiten. Door echt in contact te zijn met partners uit onze omgeving, blijven we een ‘luchtige’ organisatie die anticipeert en meebeweegt met de omgeving.
De cockpit van een organisatie, het centrum van stuur- en leervermogen, bepaalt op hoofdlijnen de richting door doelgericht bij te sturen in combinatie met ontwikkelend leren. Daarnaast levert elke professional op zijn eigen niveau een bijdrage. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de eigen procesresultaten, de professionaliteit en voor de bijdrage aan het stuur- en leervermogen van de organisatie. En dus voor kwaliteit. Gezamenlijk vormen alle professionals de autonome, halfautomatische piloot waarop het managemnt kan vertrouwen en bouwen. Effectief management handelt vanuit ‘service leadership’. Zij scheppen een werkklimaat dat volop ruimte biedt voor doelgericht leren en voor ontdekkend leren. En zij coördineren de acties die hieruit voortkomen. >>> leren neemt een vlucht


ValuAid leermeester