Waardengedreven Organiseren

Waardengedreven organiseren is een stijl van werken gericht op doelgerichtheid, duurzaamheid en zingeving. Resultatengedrevenheid, leren en ontwikkeling gaan hand in hand. Wij noemen dat mens- en ontwikkelgericht presteren. De betere resultaten ontstaan door een ontwikkelgerichte aanpak. En verdere verbetering verloopt via menselijke ontplooing.

In het verleden werd de maat der dingen bepaald door externe collectieve instituties als een politieke partij of kerkgenootschap. Door maatschappelijke processen als ontzuiling en individualisering vallen veel externe waardenbronnen weg. De moderne werknemer is qua zingeving meer op zichzelf aangewezen. Hij of zij blijft echter een zinzoekend wezen. Identiteitsvragen als 'waar hoor ik bij' , 'wie ben ik?' en 'wat is zinvol?' zijn actueler dan ooit. Ook bedrijfskundige items worden zo benaderd: 'vind ik dat bijdragen aan' en 'wat is het nut van deze verandering?'.

De huidige economie wordt gedomineerd door Angelsaksisch beheersingsdenken: 'wees efficient', 'handel rationeel' en werk planmatig' richting 'korte termijn winst'. Continuïteit en de menselijk maat schiet er dan wel eens bij in. Bestaan er dan geen werkbare alternatieven? Zoals Rijnlandse leiderschapstijlen die resultaat-gedrevenheid weten te integreren met professionele zingeving? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Onze benadering biedt nadrukkelijk ruimte voor zingeving in het gewone werk. Ze maakt productief gebruik van menselijke verschillen en waardenopvattingen tijdens het werk. Niet werk enerzijds en apart daarvan reflectie op werk, bijvoorbeeld in een cursus buiten het werk. Werk als bron van zingeving. Motiverender kan het niet. >>Human Result Deployment ValuAid Consulting